Dat si mir, d’Centser Avex :

 

D’Branche vun den Avex riicht sech un déi Jonk teschent 11 an 14 Joer.

Eis Versammlungen sinn Freides vun 19h15 bis 21h15 (ausser an de Schoulvakanzen) an eisem Avex-Sall, deen sech um 1. Stack vun der Annexe (beim Junkerhaus) befënnt. Op eisem Programm stinn awer och nach e ganze Koup aner flott Aktivitéiten déi no der Avex-Method ausgefouert ginn. Sou maache mir och Sortien a Weekender, an natierlech maache mir och e grousse Camp,  wou mir 10 Nuechten an Zelter hei am Land oder am Ausland verbréngen.

Method

D’Avex am Alter vun 11-14 Joer maachen eng schwiereg Phase an hirem Liewen duerch: den Iwwergang vum Kand zum Jugendlechen. Dat verlaangt vill Afillungsverméigen a Versteesdemech vun de Chef /tainen.

D’Avex léieren dem B.P., Grënner vun den Scouten, säin “Ask the boy” kennen. Am grousse Krees entscheede si mat wat leeft, schaffen dann an Aarbechtsgruppe un eenzelne Missiounen déi musse realiséiert ginn fir den Erfolleg vun der ganzer Expeditioun ze garantéieren.

An hir erliefnisräich Abenteuer gëtt esouwuel d’Spill an d’Bastelen, wéi d’Schaffen mat abezunn. Dobäi gi Wäerter vermëttelt, méiglechst vill Aktivitéiten an der Natur organiséiert a spirituel Momenter mat agebaut. Beim Bilan gëtt no Weeër gesicht fir dat, wat net esou gutt geklappt huet, nächste Kéier besser ze maachen. Etappen an den Avex hirer Entwécklung sinn :

  • de Start, wou si sech decidéieren an der Trupp gutt matzeschaffen.
  • d’Verspriechen, wou si sech virhuelen a probéieren no de Guiden- a Scoutsprinzipien ze liewen.
  • de Brevet, wou si sech duerzou bewosst engagéieren
  • d’Badger, déi si auszeechnen fir besonnesch Talenter déi si fir verschidden Saachen agesat hunn.

D’Avex an d’Chef decidéieren, organiséieren a realiséiere gemeinsam hir Expeditiounen. D’Chef/tainen, Virbiller fir d’Avex, begleeden si an hire Missiounen a suergen derfir, dass d’Matbestëmmung si net iwwerfuerdert.

Cheféquipe