” Ask the Boy, Ask the Girl “

Fir dass eisen Programm, an eis Aktivitéiten, den Avex esou gutt wéi méiglech gefalen, loossen mir si selwer entscheeden, zu wéi engem Thema eng Expeditioun stattfënnt. Wann des Decisioun bis getraff gouf, froen mir si och wéi eng Aktivitéiten si dozou maachen wéilten. Mat dësem Feedback probéieren mir als Chef dann, den Avex, en adaptéierten Programm unzebidden.