Spirituell =/= Reliéis. Relioun ass just eng Form vun Spiritualitéit. Well mir oppen fir jiddereen wëllen sinn, probéieren mir Spiritualitéit an Relioun ze trennen. Ënner Spiritualitéit verstinn mir usech alles wat mam Geescht ze dinn huet.

Praktizéiert gëtt dëst an der Reegel just een mol am Joer um Summercamp am Kader vun enger Spirivéillée. Hei huelen mir eise en Owend Zäit fir de Geescht ze aktivéieren. Dëst kann an der Form vun Diskussiounsronnen am klengen Krees, Vertrauensspiller oder aneren méi rouegen Aktivitéiten stattfannen. Meeschtens fënnt dat ganzt ënnert engem Thema, wéi z.B. Diskriminatioun, 5 Sënner, fannen vun sech selwer,… statt.