Dat si mir, déi Centser Carapio :

Eis Versammlunge si Freides owes vun 19h30 bis 21h30 am Carapio-Sall am Junkerhaus. An de Schoulvakanzen hu mir keng Versammlung.

Eise Sall gouf d’lescht Joer renovéiert an ass lo grouss genuch, fir datt mir eis do kénne treffen.

Bei eisen Aktivitéiten orientéiere mir eis un der Carapio-Methode a schaffen dowéinst vill a klengen Ekippen. Mat der Ënnerstëtzung vun de Chefs, organiséieren d’CaraPio, selwer hire Programm a léieren esou, op Weekender, um Camp-volant oder op engem Chantier hir Fäegkeeten a Grenze kennen. Beim Zelten um Camp am Ausland an op internationale Jamboreee léiere si d’Gläichwärtegkeet an d’Verschiddenheet vun alle Mënschen kennen an tolerant ze ginn.