Dat si mir, d’ Centser Carapio :

Eis Versammlungen sinn Freides owes vun 19h00 bis 21h00 am Carapio-Sall am Junkerhaus. Oft geet eise Sall net duer, an da wäiche mir aus an de grousse Sall vum Junkerhaus, oder een vun den aneren Säll. Well mir vill a klengen Ekippe schaffen ass dat fir eis kee Problem. Mee dofir ass an eisem Sall quasi alles selwer gemaach vum Ustrach, iwwert d’Bänk bis zum Dësch.

An den Schoulvakanzen hu mir keng Versammlung. Bei eisen Aktivitéiten orientéiere mir eis un der Carapio-Methode. Bei eis organiséieren d’CaraPio selwer hire Programm an léieren esou, op Weekender, um Camp-volant oder op engem Chantier hier Fäegkeeten a Grenzen kennen. Beim Zelten um Camp am Ausland an op internationalen Jamboreeen leieren si d’Gläichwärtegkeet an d’Verschiddenheet vun allen Mënschen kennen an tolerant ze ginn.