Bei de Guiden a Scouten schaffen mir mat verschidden Alterskategorien, och Branchen genannt. Heibäi ass déi jéngste Branche ab 6 Joer:

Biber

6-8 Joer

Wëllef

8-11 Joer

Avex

11-14 Joer

CaraPio

14-17 Joer

RaRo

17-23 Joer

Fir all Branche gëtt et eng Ekip vun Cheffen déi d’Kanner begleeden an sech dorëms këmmeren dass déi eenzel Aktivitéiten gudd ooflafen. No den CaraPio kann een Chef an enger Branche ginn an et kann een an d’ RaRo (17-23 Joer) goen. Fir all Mënsch deen iwwer 23 Joer huet gëtt et d’ Albatrossen. Am Normalfall trëfft sech eng Branche 1 mol an der Woch fir eng Versammlung vun +-2 Stonnen ofzehalen. En Guide-Scoutsjoer gëtt dann mat engem Camp an der Branche oofgeschloss. Et ginn awer och Aktivitéiten bei deenen e puer oder souguer all Branchen matmaachen.

lu_LUXLU