Daat sin mir, d’Centser Amicale :

D’Amicale besteet gréissten Deels aus Frënn a Kollegen vun den Guiden a Scouten, awer och Elteren vun eise Kanner sin härzlech Welkomm eis ze hëlefen an eis ze ënnerstëtzen an weienger Form och ëmmer.

 

Mir brauchen emmer vill Leit, wann ët heescht d’Guiden a Scouten feieren Kannerfuesbal, Buergbrennen an natierlech eis traditionnel Guiden- a Scoutskiermes. Dofir sinn mir emmer frou. Dass esou vill Hänn eis bei eisen groussen Manifestatiounen hëllefen.

 

Sidd dir interesséiert? Dann mellt Ierch roueg beim Rob Kirch oder beim Fränk Fries.

Mir huelen natierlech och gären e Message op an ginn deen un déi richteg Leit weider.

 

Aktiviteiten

Maache mir e klengen Tour iwwer d’Aktivitéiten vun eiser Amicale :

De Schwéierpunkt läit bei gréisseren Organisatiounen, ewéi d’Guiden- a Scoutskiermes, dem Buergbrennen, dem Kannerfuesbal, wou et mëttlerweil jidderengem dierft bekannt sinn, mat welchem Asaatz ‚déi ganz “Famill” zur Réussite vun deem Ganze bäidréit.

Iwwer d’Joeren kënne mir behaapten, dass mir dës Aktivitéiten mat engem grousse finanziellen Erfolleg ofschléissen konnten.

Mee och soss si mir ëmmer do , wann et heescht, dem Grupp eng Hand upakken bei allméiglechen Aktivitéiten. Dës Tatsaach erméiglecht dem Grupp an dene meeschte Fäll sech integral op d’Scoutsaktivitéiten ze konzentréieren während deem hir Amicale fir all niewesächlech awer dach wichteg Chargen zoustänneg ass. De finanziellen Iwerschoss fléisst praktesch integral an d’Gruppekeess, en Deel bleiwt eiser Amicale fir iwwert d’Joer kënnen ze fonktionnéieren.