Mir hun eng ganz rei E-mailsadressen wou dir eis kënnt erreechen:

All eis Gruppechefs : gruppechefs 
Biber-Chefekipp : biberchefs
Wëllef-Chefekipp : wellefchefs 
Avex-Chefekipp : avexchefs
CaraPio-Chefekipp : carapiochefs
RaRo-Chefekipp : rarochefs
Alleguerten Chef : chefs
RaRo : raro
Albatrossen : 23plus
Amicale : amicale
Mataarbechter : mataarbechter

…@cents.lgs.lu

Wann e Problem mam Site optrett da kenn dir eis ënnert dëser E-mailsadress errechen:

admins[at]cents.lgs.lu