D’Albatrossen sin e Grupp vu Memberen déi méi al wéi 23 Joer sinn. Dofir nennt een eis och nach 23+. Mir hun keng Chef.

Leider si mir net zu ganz vill an onsem klenge Grupp, eigentlech si mir just zu 7 Mann. D’Unzuel an och d’Persoune selwer hunn bei den Albatrossen mat der Zäit ëmmer nees geännert, an awer huet sech e flotte Grupp do erausgeschielt, e Grupp wou d’Frëndschaft ëmmer un éischter Stell steet. Eng Frëndschaft déi ons net nëmmen als Scouten mä och als Kollegen zesummegeschweest huet.

Mir treffen eis och net regelméisseg, mä éischter dann wann mir Loscht an Zeit hun.

Aktivitéiten

Bei ons ginn et keng Chefs, jiddereen ass säin eegene Chef an doduerch huet och jiddereen eng gewësse Verantwortung, vis à vis vu sech selwer an awer och vis à vis vun deenen aneren.

Mir hëllefen beim Ënnerhalt vun onsem Home a bei gréisseren Aktivitéiten gräife mir dem Grupp tatkräfteg ënnert d’Äerm. Dir kënnt ons haaptsächlech op de Gruppenaktivitéiten wéi d’Scoutskirmes, d’Montée, d’Buergbrennen oder de Kannerfuesbal am Asatz gesinn.

Et kann een ons och mol als Verstäerkung, wann Nout um Mann ass, bei deenen anere Branchen erliewen, sou datt verschidde Leit vun ons och mol als Verstäerkung mat an eng Versammlung, mat op e Weekend oder souguer mat op e Camp vun enger anerer Branche ginn. Mir selwer maachen nämlech keen Camp.

Mir hunn och e reegelméissegen Kontakt mam Recht vum Grupp, sou huele mir och um Grupperot an un de Branchechefekippen Deel, och am Verwaltungsrot vum Junkerhaus hu mir e Matsproocherecht.

Kontakt

Ulafstell bei Froen ass de Patrick Wolff oder de Jean-Marc Nosbaum.