Nach virun e puer Joer waren mir iwwert den ganzen Cents verstreet. Nodeems entscheet gouf aus der Primärschoul an dem schwaarzen Haus e groussen Site ze maachen an och d’Spillschoulsgebai vun der Gabrielle de Marie deemnächst eng Kéier renovéiert soll ginn hu mir missten plënneren. Säit 2015 befannen sech all d’Branchen um Site vum Junkerhaus (). Hei kruten mir vun der Gemeng Lëtzebuerg en neit Gebai erriicht vir dass och d’Wëllef an d’Avex eng Platz hun fir hier Versammlungen ofzehalen. Am Joer 2017 hu mir dunn och entscheet fir eis Scoutskiermes op dësem Site ofzehalen.

Junkerhaus
Franzenhaus (Annexe)

Leider kënnen mer awer net all Aktivitéit hei ofhalen. Sou fënnt een eis fir t’Buergbrennen op der Kräizung vum Boulevard Charles Simonis an der Rue Jean-Pierre Biermann. Eisen Kannerfuesbal befënnt sech an der Sportshal vun der Primärschoul.