D’ Avex sinn virgeschter gesond a monter zu Toodler ukomm. D’ Zelter an d’ Konstruktiounen si bal all opgeriicht, an de Programm ass schon a volle Gäng. Nieft enger Ouverturesveillee, waren eis Avex och schon Esch-Sauer exploréieren. Soulues si mir de Bulli och lass 🙂