Opgrond vun der aktueller Pandemie, mussen mir iech leider matdeelen, dass mir dëst Joer keen Kannerfuesbal, an och keen Buergbrennen organiséieren wäerten.Eis Chef ginn hiert bescht, vir eisen Guiden a Scouten, trotz den Restriktiounen, wöchentlech Versammlungen unzebidden.Et ass momentan awer nach ze fréi, vir eis grouss Fester ofhalen ze kënnen.