Escaperoom

Du an deng Kollege gitt géint äre Wëllen an eng däischter, erofkommen Irrenanstalt agespaart. Packt dir et, innerhalb vu 60 Minutten all mysteriéist Rätsel ze léisen an z’entkommen oder verfaalt dir ärem eegene Wahnsinn?

D’Centser CaraPio invitéieren iech vum 7.-9. Juni an hiren Escape Room. De Präis beleeft sech op 15€ pro Persoun, woubäi alles an d’Finanzement vun eisem Summercamp fléisst. Dir kënnt iech, an enger Ekipp vu 4-6 Leit, un eiser Challenge probéieren. De Mindestalter ass 16 Joer. Fir e klengen Oppräis ass och fir Iessen an Drénke gesuergt. Mir freeën eis op iech!

Reservéiert dir iwwert folgenden Link en Slot fir deng Eekipp: https://cents.lgs.lu/index.php/evenement/escaperoom-vun-den-centser-carapio/